Spomedzi krajín Európskej Únie sa Slovensko dlhodobo nachádza na najvyšších priečkach úmrtnosti na srdcovo‑cievne ochorenia a rôzne druhy rakoviny. Jedným z dôvodov je nízka miera prevencie a slabá účasť na preventívnych prehliadkach a skríningoch. Častokrát nevenujeme vlastnému zdraviu dostatočnú pozornosť a do ordinácie lekárov prichádzame neskoro. Včasná diagnostika by ročne mohla na Slovensku zachrániť tisícky životov.

Viete, na aké pravidelné prehliadky máte nárok bezplatne v rámci zdravotného poistenia?

viac

HEALTH FLAG – vysvetľuje HPV problematiku mladým

V roku 2023 sme začali s edukačným programom onkoprevencie pre stredné školy. Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva zdravotníctva SR sme mladým ľuďom priniesli webplatformu s názvom HEALTH FLAG, kde našli ľahko pochopiteľné a pútavé videá, v ktorých hovoríme o Európskom kódexe proti rakovine, vysvetľujeme HPV a prevenciu pred týmto vírusom, resp. ochoreniami, ktoré môže spôsobovať. Súčasťou projektu sú aj vyjadrenia odborníkov z oblasti pediatrie, imunológie a gynekológie.

Na to, aby sme dokázali zaujať stredoškolákov s tak vážnou témou, musíme hovoriť čo najbližšie ich jazyku. Zároveň využívame ten najväčší symbol výstrahy, aký mladá generácia pozná a využíva - RED FLAG. (symbolizuje pre mladých ľudí zlozvyky vo vzťahoch alebo neadekvátne správanie). Preto projekt nesie názov HEALTH FLAG a jeho hlavným sloganom je „Nevedieť o svojom zdraví je ten najväčší red flag“

Viac na www.healthflag.sk

Zistite na aké preventívne prehliadky máte nárok zo zákona

Preventívne prehliadky