15. marca 2023

Pomôžte nám predchádzať vážnym zdravotným problémom skôr, ako prepuknú. Naše projekty pomáhajú v prevencii proti onkologickým a iným ochoreniam prostredníctvom vzdelávacích kampaní a projektov zameraných na dôležitosť prevencie, budovanie zdravotnej gramotnosti a aktívny prístup k vlastnému zdraviu.

Pretože prevencia je lepšia ako liečba.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2 %

IČO/SID: 54 242 142
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno / názov: ÁNO PREVENCIA – Združenie pacientov
a expertov pre podporu prevencie ochorení
Ulica: Záhradnícka
Číslo: 4871/151
PSČ: 821 09
Obec: Bratislava – mestská časť Ružinov

TLAČIVÁ

(váš zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za vás)

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE PRE ZAMESTNANCA:

(ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami - napr. v priebehu roka ste mali súčasne viac zamestnaní, SZČO a pod.)

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu A:

Elektronický formulár - môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu A nájdete na tomto linku.

(Pozor - elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne). Zistite viac.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu B:

Elektronický formulár - môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu B nájdete na tomto linku.

(Pozor - elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne). Zistite viac.

Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2 % z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov v OIZ (osobnej internetovej zóne). Zistite viac.

Vyplnené VYHLÁSENIE spolu s potvrdením o zaplatení dane pošlite na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého pobytu do 30. apríla 2023.