Čo je prevencia
a prečo je dôležitá?

Všetci sme už mnohokrát počuli, že prevencia je lepšia ako liečba. Vždy je jednoduchšie (a aj lacnejšie) ochoreniam predchádzať, ako ich liečiť. Štatistiky ukazujú, že na Slovensku dôležitosť prevencie z rôznych dôvodov podceňujeme. Aj to je dôvod, prečo sa dlhodobo nachádzame medzi krajinami Európskej únie na najvyšších priečkach v úmrtnosti na srdcovo‑cievne ochorenia, ako aj rôzne typy rakoviny. Je alarmujúce, že každoročne pribudne na Slovensku skoro 40 000 nových prípadov onkologických ochorení.

Čo môžeme preventívne urobiť pre svoje zdravie?

Žiť zdravo

Žiť zdravo

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie môže zdravý životný štýl pomôcť predísť 90% všetkých prípadov cukrovky, 80% infarktov myokardu a 30% všetkých nádorových ochorení. Nefajčiari, ktorí sa zdravo stravujú, venujú sa pravidelnej fyzickej aktivite a nepreháňajú to s alkoholom, žijú v priemere až o 14 rokov dlhšie ako tí, ktorí žijú nezdravým spôsobom života.

Žiť zdravo
Nevyhýbať sa očkovaniu
Nevyhýbať sa očkovaniu

Nevyhýbať sa
očkovaniu

HPV, chrípka, Covid-19, kliešťová encefalitída, tetanus, či hepatitída sú príklady ochorení, ktorým môžeme predísť očkovaním. V rámci ochrany zdravia detí máme na Slovensku program povinných a odporúčaných očkovaní.

Pravidelne sa zúčastňovať
preventívnych prehliadok
a skríningov

Pravidelne sa zúčastňovať preventívnych prehliadok a skríningov

Na Slovensku máme v súčasnosti možnosť absolvovať bezplatné preventívne prehliadky u všeobecného lekára pre deti a dorast, všeobecného lekára pre dospelých, zubného lekára, gynekológa, urológa a gastroenterológa. Hlavným cieľom prehliadok je včasná diagnostika prípadného začínajúceho ochorenia, ktorá môže zachrániť život alebo výrazne prispieť k zlepšeniu kvality života. Mnohé ochorenia sa spočiatku môžu vyvíjať veľmi nenápadne a tak sú pravidelné kontroly veľakrát jediným spôsobom, ako ochorenie odhaliť včas a úspešne liečiť. Napriek tomu iba necelá tretina dospelých ľudí na Slovensku absolvuje preventívnu prehliadku u všeobecného lekára, len okolo 35% žien preventívnu prehliadku u gynekológa a iba 6% mužov chodí na prevenciu k urológovi.

Pravidelne sa zúčastňovať preventívnych prehliadok a skríningov

Zistite na aké preventívne prehliadky máte nárok zo zákona

Preventívne prehliadky