O občianskom združení

Civilizačné choroby ohrozujú čoraz viac ľudí. Najčastejšie ochorenia, ktoré dlhodobo znižujú kvalitu života Slovákov sú srdcovo‑cievne ochorenia a rôzne formy rakoviny.

Deväť z desiatich ľudí na Slovensku trpí na niektorý z rizikových faktorov ochorenia srdca ako je zvýšený cholesterol, vysoký krvný tlak, či obezita. Choroby srdca a ciev majú na svedomí viac ako polovicu všetkých úmrtí na Slovensku.

Druhou najčastejšou príčinou úmrtí u nás sú onkologické ochorenia. V roku 2020 sa Slovensko ocitlo spomedzi európskych krajín na najhoršom – poslednom mieste, pričom u žien najčastejšie zabíja rakovina prsníka, u mužov je to rakovina hrubého čreva.

Príčin je viacero - nesprávna životospráva, zlé stravovacie návyky, nedostatok aktívneho pohybu a neskorá diagnostika, ktorá ročne spôsobuje na Slovensku tisíce zbytočných úmrtí. Ľudia veľakrát prídu k lekárovi neskoro, pretože mnohé ochorenia začínajú nenápadne. Často je pravidelná prevencia jediný spôsob, ako ochorenie odhaliť v počiatočnom štádiu, kedy je ešte vysoká šanca na vyliečenie a plnohodnotný život. Žiaľ, mnohí Slováci nevedia, na čo majú v rámci zdravotného poistenia nárok.

Hlavným cieľom občianskeho združenia ÁNO PREVENCIA je zvyšovanie povedomia o dôležitosti prevencie, edukácia a aktivizácia ľudí k pravidelným preventívnym prehliadkam a aktívnemu prístupu k vlastnému zdraviu.

Pretože prevencia nám môže naozaj zachrániť život.

Ľudia

Doc. RNDr.  Jan Trupl, CSc.

Odborný garant a prezident OZ

Prezident OZ Áno Prevencia je aj po ukončení hlavnej profesionálnej kariéry stále aktívnym členom odbornej obce expertov zaoberajúcich sa problematikou liečebných postupov a prevencie ochorení. Vznik OZ sa rozhodol podporiť ako nástroj na ďalšie zvyšovanie povedomia širšej verejnosti o možnostiach prevencie a predchádzaniu vzniku ochorení, ktorým sa dá prevenciou zabrániť, oddialiť alebo znížiť zdravotné riziká. Jeho aktívny vstup zahŕňa desiatky rokov odborných skúseností a detailnú znalosť viacerých oblastí prevencie a jej potrieb.

PROFESIJNÁ KARIÉRA


Monika Kuzmiaková

Každý z nás sa stretol s človekom, pre ktorého mala zanedbaná prevencia nepríjemné, žiaľ aj fatálne následky. Sama si uvedomujem dôležitosť preventívnych prehliadok ale aj zdravého životného štýlu. V dobe, keď má online priestor a sociálne médiá obrovský vplyv na ľudí, využime jeho potenciál a šírme dôležitosť prevencie - a nielen vo forme prehliadok. Už mladí ľudia inklinujú k nezdravej strave, alebo naopak k detoxom a diétam, ktoré idú ruka v ruke s poruchami príjmu potravy a vedú k ďalším závažným problémom. Preto je pre mňa zodpovednosť k sebe samému alfou a omegou pre zdravý a spokojný život a verím, že túto zodpovednosť musíme budovať v sebe od detstva. Prevencia tou zodpovednosťou rozhodne je.


Výkonnými orgánmi OZ ÁNO PREVENCIA sú Adriana Vanišová, doc. RNDr. Ján Trupl.

NAŠE STANOVY

Zistite na aké preventívne prehliadky máte nárok zo zákona

Preventívne prehliadky