Európsky kódex proti rakovine

Európsky kódex proti rakovine – to je dvanásť zásad, ktorých dodržiavanie vám pomôže znížiť riziko onkologických ochorení. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Európskou komisiou pripravila 12 odporúčaní, podložených súčasnými vedeckými poznatkami, ako zdravším spôsobom života predísť onkologickým ochoreniam. Táto preventívna iniciatíva, ktorá vznikla v Európe v r. 1987, sa postupne dopĺňa najnovšími poznatkami z vedy a výskumu v oblasti medicíny.

12 zásad proti rakovine

1. Nefajčite, neužívajte tabak v žiadnej forme

Fajčenie je hlavnou príčinou rakoviny pľúc u mužov fajčiarov až v 87%‑90%, u žien je to 43%‑60%. K rizikovým následkom fajčenia patrí aj vznik rakoviny pažeráka, hrtana, ústnej dutiny a v menšej miere aj rakoviny obličiek, žalúdka, krčka maternice a typu leukémie. Hrozba vzniku rakoviny narastá úmerne s počtom vyfajčených cigariet ako aj s dĺžkou trvania tohto zlozvyku.

2. Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie

Pasívne fajčenie má škodlivé účinky na ľudí, ktorí nechtiac vdychujú škodlivý dym vo svojom domácom, pracovnom či inom prostredí. Mimoriadne škodlivé je pre deti, ako aj nenarodené deti, ak matky počas tehotenstva fajčia. Hrozí predčasný pôrod, znížená hmotnosť dieťaťa a spomalený ďalší mentálny aj telesný vývoj.

3. Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť

Zvyšovanie hmotnosti v dôsledku viacerých nezdravých spôsobov života vedie k obezite, ktorá môže byť príčinou vzniku rakoviny niektorých orgánov ľudského tela a viacerých vážnych chronických chorôb, ktoré môžu viesť k predčasnému úmrtiu. V rizikovosti sa obezita radí už na druhé miesto po fajčení.

4. Hýbte sa každý deň, seďte menej

Fyzická aktivita má významný preventívny význam pred vznikom obezity a následne mnohých druhov rakoviny a viacerých vážnych chronických chorôb. Mnohé štúdie dokazujú, že aktívny pohyb môže znížiť riziko vzniku rakoviny hrubého čreva až o 40%, rakoviny prsníka a pažeráka o 20‑40%, prostaty a ďalších. S prevenciou je potrebné začať čím skôr – ideálne už v detskom veku.

5. Zdravo sa stravujte

Množstvo štúdií dokazuje že zvýšenie konzumácie zeleniny a ovocia, a zníženie množstva jedál obsahujúcich živočíšne tuky znižuje riziko vzniku rakoviny pažeráka, žalúdka, hrubého čreva, konečníka a pankreasu. Strukoviny a cereálie s vysokým obsahom vlákniny sa spájajú v mnohých štúdiách s nižším rizikom vzniku rakoviny hrubého čreva a tráviaceho traktu. Zelenina a ovocie obsahujú veľké množstvo protirakovinových látok.

6. Vynechajte alkohol, alebo aspoň obmedzte jeho množstvo

Pitie alkoholických nápojov, najmä vo väčšom množstve, zvyšuje riziko rakoviny viacerých orgánov ľudského tela, ústnej dutiny, hltana, hrtana a pažeráka, ale aj dýchacieho traktu. Pitie alkoholu predstavuje vysoké riziko vzniku rakoviny pečene, aj prsníka. V tehotenstve má negatívny vplyv na vývoj ešte nenarodeného dieťaťa.

7. Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu

Rakovina kože je najčastejším zhubným nádorom. Jej výskyt neustále narastá. Je jednoznačne dokázané, že vzniká chronickým poškodzovaním kože ultrafialovým žiarením slnečných lúčov. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) označila soláriá za rakovinotvorné.

8. Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami

Zamestnávateľ má povinnosť vytvoriť na pracoviskách pravidlá bezpečnej prevádzky dodržiavaním opatrení pred stykom s karcinogénmi. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) zverejnila karcinogénne látky, ktoré ohrozujú zdravie a môžu byť príčinou vzniku rakoviny niektorých orgánov ľudského tela.

9. Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu

Radón patrí k prírodným zdrojom rádioaktivity, nachádza sa v pôde, vode a vo vzduchu. Jeho najväčšia koncentrácia sa môže vyskytovať v budovách a bytoch. Na základe zmerania radónového indexu sa navrhujú preventívne opatrenia.

10. Pre ženy: Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Ak je to možné, dojčite.

Dojčenie má veľa pozitívnych stránok nielen pre dieťa, ale aj pre samotné ženy. Matku chráni pred rizikom vzniku rakoviny prsníka v dôsledku znižovania hladiny estrogénu a progesterónu. Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny (prsníkov, maternice, vaječníkov). Obmedzte jej užívanie.

11. Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovania proti:

● hepatitíde typu B / novorodenci ‑ môže znížiť riziko vzniku rakoviny pečene.

● ľudskému papilomavírusu (HPV) / tínedžeri – niektoré typy HPV môžu spôsobiť vznik predrakovinových stavov krčka maternice alebo rakovinu. Infekcii je možné zabrániť očkovaním.

12. Zúčastňujte sa na organizovaných programoch skríningu rakoviny hrubého čreva, prsníkov a krčka maternice.

Niektoré druhy onkologických ochorení môžu v počiatočných štádiách ochorenia prebiehať bezpríznakovo. Pravidelný skríning je tak jedinou možnosťou, ako odhaliť onko ochorenie včas, keď je ešte šanca na vyliečenie vysoká.

Zistite na aké preventívne prehliadky máte nárok zo zákona

Preventívne prehliadky