20. apríla 2022

Prevencia vám môže zachrániť život

Spomedzi krajín Európskej Únie sa Slovensko dlhodobo nachádza na najvyšších priečkach úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia a rôzne druhy rakoviny. Jedným z dôvodov je nízka miera prevencie a slabá účasť na preventívnych prehliadkach a skríningoch. Slováci nevedia, na aké preventívne vyšetrenia majú nárok.

Každoročne pribudne na Slovensku vyše 30 000 nových prípadov onkologických ochorení, pričom u mužov je najčastejšou diagnózou rakovina hrubého čreva, nasledovaná rakovinou pľúc a prostaty. U žien je na prvých miestach v incidencii rakovina prsníkov a rakovina hrubého čreva. Rakovina krčka maternice je druhou najčastejšou onkologickou diagnózou u žien do štyridsaťpäť rokov.

Štatistiky ukazujú, že na Slovensku nevenujeme vlastnému zdraviu dostatočnú pozornosť. Niektorí dôležitosť prevencie podceňujú, iní nevedia, na čo majú v rámci verejného zdravotného poistenia nárok. Do ordinácie lekárov tak prichádzajú neskoro.

V súčasnosti máme v rámci zdravotného poistenia možnosť bezplatne absolvovať preventívne prehliadky u všeobecného lekára, zubného lekára, gynekológa, urológa a gastroenterológa. Hlavným cieľom prehliadok je včasná diagnostika prípadného začínajúceho ochorenia. Niektoré choroby sa spočiatku môžu vyvíjať veľmi nenápadne a tak sú pravidelné kontroly veľakrát jediným spôsobom, ako ochorenie odhaliť včas a úspešne liečiť.

Preventívnych prehliadok u všeobecného lekára sa na Slovensku zúčastňuje iba necelá tretina dospelej populácie, len okolo 35% žien absolvuje preventívnu prehliadku u gynekológa a iba 6% mužov chodí na prevenciu k urológovi. V porovnaní s vyspelými krajinami západnej Európy sú to veľmi nízke čísla.

ÁNO PREVENCIA je občianske združenie, ktoré si dalo za cieľ zvyšovať povedomie o dôležitosti prevencie, edukovať a aktivizovať ľudí k pravidelným preventívnym prehliadkam a aktívnemu prístupu k vlastnému zdraviu. Na našej webovej stránke jednoducho a prehľadne zistíte, na aké preventívne prehliadky máte nárok zo zákona. Môže vám to zachrániť život.

Zistite na aké preventívne prehliadky máte nárok zo zákona

Preventívne prehliadky